Inicjatywy


- Święto Polskiej Niezapominajki

Działalność Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych TALENT od 2010 r. "najwidoczniej" przejawia się w organizowaniu festynu plenerowego pod szyldem „Święta Polskiej Niezapominajki”.

Początki „święta”
Promotorem i inicjatorem akcji Polskiej Niezapominajki w Pcimiu jest Szkolne Koło Ekologiczne EKOLUDKI działające przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Pcimiu. Pomysł na edycje akcji w Pcimiu zrodził się z apelu Andrzeja Zalewskiego z Eko Radia o rozpowszechnianie i inicjowanie tej akcji - polegającej m.in. na kultywowaniu wszystkiego co polskie (krajobrazy, przyroda, obyczaje).
Pomysł Święta Polskiej Niezapominajki propagowany przez A. Zalewskiego spodobał się od razu. Początki akcji były trudne ze względu na brak idei organizacyjnej takiego przedsięwzięcia jak i samo włączenie się w wir tej akcji, musiało być poparte dużą mobilizacją i konsekwencją w działaniu.
W pierwszym roku (2003) zorganizowany został zlot młodzieży z różnych szkół, którego hasłem przewodnim było Woda źródłem życia. Przygotowano inscenizacje - w programie zostało umieszczone zwiedzanie nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków, ekologicznego gospodarstwa rybnego (hodowla pstrąga potokowego u pana Andrzeja Górki) oraz uzdatnianie wody pitnej w gminnym wodociągu. Ilość młodzieży, która wzięła udział w pierwszym spotkaniu przerosła oczekiwania wszystkich. Plac przed szkołą zamienił się w parking autobusów i busów, które przywiozły ponad 250 dzieci ze szkół z Tokarni, Tenczyna, Krzczonowa, Niedźwiedzia, Sieprawia, Mszany.
Rok później Świętu Polskiej Niezapominajki (ŚPN) nadane zostało hasło Łatamy dziurę ozonową. Podczas tej edycji w obchody ŚPN włączyły się nie tylko zaprzyjaźnione szkoły, ale i Samorząd Lokalny, Gminny Ośrodek Kultury, leśnicy, przedszkola samorządowe z naszego terenu. Zaowocowało to pierwszym spotkaniem przedstawicieli, które było istną burzą mózgów. Wyłonił się program, którym zainteresowały się gazety lokalne a także Telewizja Kraków. Ekoludki łatały dziurę ozonową niezapominajkami (folia niebieska rozłożona na boisku sportowy imitowała niebo, a niezapominajki przygotowane wcześniej przez młodzież służyły do jej załatania). Drugie spotkanie ŚPN przerosło pierwsze zarówno organizacyjnie, jak i pod względem oferowanych atrakcji - większa ilość przedstawień, degustacja regionalnych potraw, pokaz mody ekologicznej, rozwieszone wokół boiska prace plastyczne uczestników święta. W tym dniu wszyscy ubrani byli na niebiesko (lub mieli jakiś niebieski element) - modro było na boisku sportowym, a żółte czapeczki Ekoludków wyglądały jak oczka niezapominajek. Na zakończenie tego zlotu uczestnicy posadzili drzewka wokół boiska sportowego, na którym odbywała się impreza.
Wreszcie rok 2005 - Święto Polskiej Niezapominajki na trwałe i oficjalnie zostało zapisane na kartach uroczystości pcimskich. Celem edycji było przypomnienie dawnych zwyczajów, odkurzanie obrzędów, które panowały kiedyś na naszym obszarze. Młodzież przygotowała inscenizacje w stylu ludowym: wesele pcimskie, szansa na sukces piosenki pcimskiej, legendy pcimskie - tańce przedszkolaków - wszystko w stylu ludowym. Zorganizowano także konkurs plastyczny, jaki został skierowany do wszystkich szkół pod hasłem Kwiotek dla Zośki - jest to przestrzenny model kwiatu zawierający elementy sztuki ludowej (wykonywany kiedyś na terenie naszego obszaru). Kwiaty te wręczono zaproszonym Zofiom, których w Pcimiu jest 94 (2005 r.). Nie zabrakło także czegoś dla Panów, którzy mogli się pochwalić wyplatanymi przez siebie brzozowymi miotłami oraz koszykami do codziennego użytku, bo przecież głównym hasłem tego ŚPN było Z koszykiem do sklepu - z koszykiem mi do twarzy. W szkole pojawiły się pojemniki oblepione niezapominajkami z hasłem Plastik to nasz wróg (segregacja śmieci).
Każdy żywo i chętnie pomaga w organizowaniu tego święta, czy to poprzez naukę dzieci obrzędów regionalnych (Zespół Regionalny Pcimianie), czy sami mieszkańcy, którzy chętnie włączali się w akcję Pcim dawniej i dziś, której celem była prezentacja posiadanych zdjęć - tych starych jak i nowych.
Tradycyjne posiłki pcimskie (kwaśnica, żur, pcimskie podpłomyki oraz kołacze) to zwyczaje, które co roku goszczą już na Święcie Polskiej Niezapominajki.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych TALENT oraz współorganizatora Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pcimiu w przygotowaniu Święta Polskiej Niezapominajki wspomagają:
- Gmina Pcim
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu
- Lokalna Grupa Działania „Turystyczna Podkowa”
- Szkoły z terenu Gminy Pcim
- Leśnicy
- Szkolne Koło Ekologiczne EKOLUDKI


- Książki dla Gimnazjum
Stowarzyszenia "TALENT" przekazało na rzecz Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Pcimiu książki naukowo-edukacyjne, które zasiliły bibliotekę szkolną. Było to intencją „poprzedniego” stowarzyszenia wyrażoną w formie uchwały. Stowarzyszenie "TALENT" podtrzymało tę intencję, realizując ją na bieżąco.


- Miejsce czasu wolnego
„Miejsce czasu wolnego” to stworzony na terenie Schroniska PTTK „Kudłacze” mini domek góralski, zlokalizowany w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Mini domek góralski wyposażony został w „dostawki” w postaci: huśtawki, zjeżdżalni i ścianki do wchodzenia. Dzięki jego powstaniu, często odwiedzane schronisko w Gminie Pcim jest jeszcze bardziej atrakcyjniejsze, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, gdzie od tej pory mogą one spędzać swój wolny czas wspólnie i bezpiecznie w wyznaczonym do tego celu miejscu.

Lokalizacja: Pcim - Działy - Schronisko PTTK „Kudłacze”
GPS: 49.782353, 20.022492
Województwo: małopolskie
Powiat: myślenicki
Gmina: Pcim
Adres: Pcim Działy
Kod pocztowy: 32-432 Pcim


- Laptop do tablicy interaktywnej dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Pcimiu

Tablica interaktywna - wyglądem nie różni się od szkolnej, białej tablicy sucho ścieralnej. Innowacja tkwi jednak we współpracy tablicy z komputerem i projektorem. Komputer uzbrojony w oprogramowanie interaktywne, stanowi bazę do pracy z tablicą. Projektor natomiast jest źródłem obrazu, wyświetla ekran monitora komputera na tablicy. Współdziałanie tych trzech urządzeń wsparte bogatym i funkcjonalnym programem otwiera przed nauczycielami i uczniami ogromne możliwości właściwe dla środowiska interaktywnego. Działa jak duży ekran dotykowy, który w zależności od technologii, w jakiej wykonano tablicę, może być obsługiwany za pomocą palca (technologia optyczna, pozycjonowania w podczerwieni, pojemnościowa)  lub specjalnego pisaka (technologia elektromagnetyczna). Tablice interaktywne  umożliwiają wyświetlanie dowolnej zawartości komputera, np. plików Microsoft Office, stron WWW, zdjęć czy filmów w dowolnym formacie. Jednak najważniejszą jej cechą jest pełna interakcja z użytkownikiem. Uczestnik prezentacji stojąc przy tablicy może obsługiwać dowolny program uruchomiony w komputerze. Na każdym wyświetlonym na tablicy obrazie lub tekście może pisać i rysować. Tablice interaktywne stanowią idealne narzędzie wspomagające procesy kształcenia. Oprogramowanie tablic interaktywnych zawiera szereg przydatnych funkcji, umożliwiających m.in. podkreślanie, zaznaczanie i dokonywanie odręcznych adnotacji przy wykorzystaniu różnych narzędzi do pisania, tworzenie ćwiczeń interaktywnych, konwersję tekstu pisanego odręcznie na czcionkę komputerową, korzystanie z narzędzi pomiarowych oraz wstawianie obiektów z dołączonych galerii tematycznych. Powstałe podczas zajęć materiały mogą zostać później wydrukowane i zapisane na komputerze. Wykorzystując tablicę interaktywną można w prosty i ciekawy sposób przedstawić całej klasie materiały multimedialne. Stojąc bezpośrednio przy tablicy nauczyciel może prowadzić lekcję, obsługiwać komputer i kontrolować pracę uczniów. Nowoczesne interaktywne pomoce naukowe, dostępne równolegle z tradycyjnymi podręcznikami są niezwykle ciekawym sposobem przekazywania wiedzy. Wspierane przez interaktywne oprogramowania, stają się one nowoczesną formą, przemawiającą szybciej i sprawniej do uczniów i słuchaczy.