Zarząd

Przewodniczący - Tadeusz Bochnia
Zastępca Przewodniczącego - Waldemar Mosór
Zastępca Przewodniczącego - Agata Hodurek
Zastępca Przewodniczącego - Grzegorz Bielecki
Skarbnik - Alicja Hodurek
Sekretarz - Agnieszka Hodurek